ROSA - Robot voor kniechirurgie

Image

Binnen de HKU hebben we steeds oog voor technologie en innovatie. Zeker wanneer die kan helpen om onze resultaten te verbeteren.

Zo zijn wij al in 2018 voor het eerst aan de slag gegaan met het testen van operatie-robots voor het plaatsen van knieprothesen.

Na testen van verschillende systemen en het doorlopen van een specifieke training konden wij als 2e ziekenhuis in België in augustus van start gaan met het gebruik van de Rosa-robot voor het plaatsen van knieprothesen.

Waarom?

De ROSA-robot (Robotic Surgical Assistant) is een robot-arm die helpt bij het plaatsen van een knieprothese.

De technologie van de Robot helpt om een vóór de operatie patiënt-specifiek 3D plan voor de plaatsing van de knieprothese zo exact mogelijk uit te voeren.

Daarnaast geeft de robot ook tijdens de operatie feedback over  de positie van de prothese en de balans van het gewricht, hetgeen de chirurg toelaat tijdens de operatie nog wijzigingen aan te brengen om de prothese zo optimaal mogelijk te plaatsen.

Onderzoek toonde reeds aan dat het gebruik van operatie-robots de accuraatheid van de ingreep kan verbeteren.

Door het opvolgen van onze patiënten die geopereerd werden met de robot en ze te vergelijken met onze andere patiënten uit het verleden, hopen we ook te kunnen aantonen dat deze robot de klinische resultaten verbetert.

Ondertussen werden bijna 100 patiënten door de chirurgen van de Hip & Knee Unit met behulp van de ROSA-robot geopereerd.

Beloftevolle technologie die ons naar de toekomst toe vermoedelijk nog betere resultaten zal geven!

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image