Voor de opname

Vooronderzoeken

Van zodra u een datum vastgelegd heeft met uw chirurg voor het plaatsen van een heupprothese zal uw huisarts op de hoogte gebracht worden. Het is noodzakelijk dat u op uw beurt uw huisarts contacteert voor het laten verrichten van de nodige vooronderzoeken. U ontvangt hiervoor een gedetailleerd aanvraagformulier dat u overhandigt aan uw huisarts. Soms is het ook nodig een geneesheer-specialist te zien vóór de ingreep afhankelijk van voorgaande aandoeningen. Dit zal u allemaal in detail worden uitgelegd op de raadpleging. Het is heel belangrijk dat u bij uw opname in het ziekenhuis alle resultaten meebrengt.

Specifieke radiografische opnames van het te opereren gewricht

Een perfecte planning van de uit te voeren heelkundige ingreep is een voorwaarde voor een perfecte plaatsing van de verschillende prothese-componenten. Wij zullen u dan ook vragen om de nodige radiografische opnames te laten verrichten en ons te bezorgen zodat wij voor de ingreep alles tot in de kleinste details kunnen plannen.

Infecties opsporen voor de ingreep

Het is heel belangrijk dat op het ogenblik dat u een heelkundige ingreep ondergaat er geen actieve infectie aanwezig is. Dit zou kunnen leiden tot besmetting van de prothese. Laat daarom indien nodig uw tanden nazien bij uw tandarts. Ook een blaasinfectie of huidinfectie moet eerst genezen zijn alvorens tot het plaatsen van een prothese kan worden overgegaan.

Medicatie te stoppen voor de ingreep

Minstens één week voor de ingreep dient de inname van alle bloedverdunnende medicamenten (zoals Marevan, Sintrom, Marcoumar, Ticlid, Asaflow, Cardioaspirine, Cardegic, Plavix,…) gestopt te worden. Vraag hiervoor ook advies aan uw huisarts of hartspecialist.

Ook ontstekingsremmers (zoals Apranax, Voltaren, Feldene, Mobic, Mesulid, Brexine, Brufen, Ibuprofen, Diclofenac, Arcoxia, Celebrex, ...) dienen minstens één week voor de ingreep gestopt te worden.

Regelen van hersteloord indien nodig

Soms is het wenselijk dat men na de ingreep voor een korte periode verblijft in een hersteloord of revalidatiecentrum. Dit geldt vooral voor personen die alleen wonen en die weinig hulp thuis hebben. Hersteloorden kennen soms lange wachtlijsten. Aarzel dan niet om indien nodig na het vastleggen van de ingreep uw aanvraag te doen via het secretariaat voor een hersteloord na ontslag.

Kamerkeuze

Bij het vastleggen van een datum voor uw ingreep zal u ook de keuze hebben tussen een kamer alleen, kamer van twee en gemeenschappelijke kamer.